Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? (On demand)

On demand i kommuner och landsting/regioner

Intern kontroll har länge setts som ett nödvändigt ont som enbart stjäl dyrbar tid från verksamheten. Tänk om det istället är så att den interna kontrollen, som är en viktig del av verksamhetsutvecklingen, är en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet? För att kunna nå dit är det viktigt att arbeta systematiskt med riskanalys och ha bra verktyg och metoder för detta ändamål. Kursen är lämplig för de kommuner och landsting som vill vidareutveckla sin riskanalys.

Kursen innehåller följande delar:

  • Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling
  • Riskanalysens 4 steg
  • Riskanalys och olika modeller FMEA och VOR-matris
  • COSO
  • Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys
  • Goda exempel från andra kommuner
  • Vad leder till framgång?
  • Hur skapar vi en genomtänkt och ”klok” riskorganisation?
  • Praktiska övningsuppgifter – vi kommer att arbeta med era mål och 
processer

Kursansvarig

Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland Svensson när det gäller utbildning. Roland har en gedigen erfarenhet av ämnet och har genomfört föreläsningar i 110 av Sveriges kommuner, hälften av landstingen/regionerna samt på bland annat Kristianstad högskola. Han är även medförfattare till tre böcker om intern kontroll och en om riskanalys.

Kursinformation

Frågor om kursen

Finns det ett intresse att anordna utbildningen i din kommun, ta en kontakt med Roland Svensson på telefon 072-065 00 57 eller på mejl roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer