Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? (On demand)

Arrangör:

On demand i kommuner och regioner

Intern kontroll har länge setts som ett nödvändigt ont som enbart stjäl dyrbar tid från verksamheten. Tänk om det istället är så att den interna kontrollen, som är en viktig del av verksamhetsutvecklingen, är en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet? För att kunna nå dit är det viktigt att arbeta systematiskt med riskanalys och ha bra verktyg och metoder för detta ändamål. Kursen är lämplig för de kommuner och regioner som vill vidareutveckla sin riskanalys.

Kursen innehåller följande delar:

  • Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling
  • Riskanalysens 4 steg
  • Riskanalys och olika modeller FMEA och VOR-matris
  • COSO
  • Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys
  • Goda exempel från andra kommuner
  • Vad leder till framgång?
  • Hur skapar vi en genomtänkt och ”klok” riskorganisation?
  • Praktiska övningsuppgifter – vi kommer att arbeta med era mål och 
processer

Kursansvarig

Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland Svensson när det gäller utbildning. Roland har en gedigen erfarenhet av ämnet och har genomfört föreläsningar i 110 av Sveriges kommuner, hälften av regionerna samt på bland annat Kristianstad högskola. Han är även medförfattare till tre böcker om intern kontroll och en om riskanalys.

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram