Hur säkrar vi likvärdiga välfärdstjänster över hela landet?

Sverige har länge gått i otakt. Samtidigt som en stark urbanisering fått de största städerna att växa snabbt har befolkningsutvecklingen avstannat eller backat på många håll i lands- och glesbygd.

En konsekvens kan bli att förutsättningarna för att kunna leverera välfärd kommer skilja sig åt mellan olika delar av landet. När det talas om välfärdens primära utmaningar för det kommande decenniet är det vanligt att peka på de särskilda svårigheter som mindre lands- och glesbygdskommuner står inför. Inte sällan lyfts polariseringen mellan stad och land som ett problem i sig.

Samtidigt har det i samband med pandemin kommit signaler om att vissa befolkningstrender kan vara på väg att vända. Inflyttningen till storstäderna, som börjat bromsas redan före pandemin, vändes bitvis till en utflyttning. I stället har andra delar av landet tagit stora kliv framåt.

Vad kan göras för att, från dessa utgångspunkter, säkra en likvärdig välfärd över hela Sverige? Hur kan staten agera? Vilka möjligheter har små lands- och glesbygdssamhällen att fortsätta leverera välfärd av god kvaitet? Innebär de senaste befolkningstrenderna att något i grunden är på väg att förändras? Vilka är nu nycklarna till att få hela landet att leva?

Panel:

Josefina Syssner, bitr professor i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet

Jan Amcoff, docent i kulturgeografi Uppsala universitet

Gissur Erlingsson, bitr professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet

Tid:
Ti 12 okt
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram