Inspireras av tidigare webbinarier (Hypergene)

Utbildningen genomförs av KEF:s partner Hypergene

 

 

 

Vid frågor gällande webbinarier vänligen kontakta Hypergenes marknadskoordinator Linn Rehnström.

 

Verksamhetsplanering för universitet och högskolor

Allt fler lärosäten väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning. Malmö universitet, Högskolan i Borås och Arkitekt- och designhögskolan i Oslo finns bland våra 19 lärosäteskunder.
I detta fördjupade inspelade webinar visar vi på ett konkret sätt vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar hur det går till direkt i systemet. Se webbinar.

 

 

Systemstöd för IFO

I ett inspelat webinar berättar Lidköpings kommun om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet.
Hypergenes applikation för individ- och familjeomsorg gör det möjligt att på ett enkelt sätt analysera och följa upp hela flödet från aktualisering till verkställighet. Med hjälp av applikationen kan chefer och relevanta roller själva ta ut information, statistik och nyckeltal.
I lösningen integrerar vi mot det verksamhetssystem som kommunen använder. Det blir enkelt och går mycket snabbt att ta fram underlag om exempelvis aktualiseringar, utredningar, försörjningsstöd och placering. Se webbinar.

 

 

Digitalisera verksamhetsstyrningen - fem steg för att lyckas

Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta behoven av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Men för många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar upplevs effekterna utebli. Varför blir det så? I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas samt visar exempel från våra kommunkunder. Se webbinar.

 

 

Digitalisera affärsplanering, rapportering och riskhantering

Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning. I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Se webbinar.

 

 

Systemlösning för framtidens budget- och prognosprocesser

I detta inspelade webinar visar vi hur du kan förenkla, standardisera och automatisera, för att göra tidsbesparingar i processerna, och skapa högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar på alternativa sätt att arbeta; exempelvis hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden.
Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med exempelvis drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser. Se webbinar.

Riskanalys och riskhantering kopplat till myndigheters mål

Statens institutionsstyrelse har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. I detta inspelade webinarberättar SiS om hur modellen och systemstödet ökat medarbetarnas engagemang och ansvarstagande.

Utifrån uppsatta mål skapar verksamhetskontoren och enheterna själva sina aktiviteter. De identifierar även vilka risker som finns. Till grund finns en tydlig målkedja som håller samman myndighetens övergripande mål med mål för underliggande nivåer.

Hypergene ger också stöd för uppföljning och analys av nyckeltal och indikatorer. Att även koppla dessa till de målen gör att SiS hittat ett effektivt sätt att bedriva sitt strategiska förändringsarbete. Se webbinar

 

 

Projekthantering för universitet och högskolor

Lägger du för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner?

Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten, både i Sverige och Norge. Modulen 'Stöd till projekt' är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning.

I Hypergene underlättas ansökningsarbetet med kalkylfunktionalitet för samfinansiering och indirekta kostnader. Projektuppföljning på projektledare, kontrakt och finansiär etc. ger användarna möjlighet att hitta avvikelser i ett tidigt skede.

Under detta inspelade webinar visar vi hur stödet för hela processen ser ut; hur ansökningar skapas, kalkyler tas fram och till slut sammanställs i finansiärens egna mallar. Vi visar hur forskare kan följa projektbudget mot utfallet och uppdatera sin prognos, liksom hur projektledare och kontraktansvariga kan följa upp sina aktiviteter oberoende av organisatorisk tillhörighet. Se webbinar.

Information

Frågor om innehåll

Vid frågor gällande webbinarier vänligen kontakta vår marknadskoordinator Linn Rehnström.

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram