Hypergenes lösning på 30 minuter

Ett stort antal organisationer använder den webbaserade produkten Hypergene för att effektivisera sin planering, uppföljning och analys – både i privat och offentlig verksamhet. Det kan t.ex. handla om att effektivisera budget- och prognosprocesserna, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter eller arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Under detta korta webbinar-on-demand visar vi produktens olika delar som kan användas var för sig eller som en kraftfull helhet. Vi visar hur du effektivt jobbar med verksamhetsstyrning i Hypergene och hur du kan få olika delar – såsom målstyrning, budget, uppföljning, analys och verksamhetsrapportering – att enkelt hänga ihop genom att använda dig av ett gemensamt systemstöd för hela processen.

Webbinaret riktar sig till dig som vill få en övergripande koll på Hypergene och är möjligt att titta på närhelst det passar dig.

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram