Intern kontroll för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Landstingsekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning.

Kursen utgör del av certifieringen nivå två. På block två väljer deltagaren vilka åtta kurser vederbörande vill gå. Läs mer om certifieringen>>

 

Kursdatum

22 okt, 2019 - 23 okt, 2019: Intern kontroll för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs, Stockholm Boka Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl.08.00-12.00)
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png