Intern kontroll i redovisningsprocesserna

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här kursen behandlar hur vi kopplar ihop processtyrning med riskvärdering och kontrollåtgärder. Exempel och övningar kommer att handla om redovisningsprocesserna men arbetsmetodiken kan naturligtvis överföras på andra processer.

 

Kurstillfällen:

24 mar, 2020 - 25 mar, 2020: Intern kontroll i redovisningsprocesserna, Stockholm Öppnas inom kort! Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Ola Eriksson, 070-66 55 475
ola.eriksson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90

medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png