Intro Finansforum: En vassare finansiering av välfärdens investeringar

Återhämtningen rullar på. Därmed skapas det en allt tydligare bild av hur den nya normaliteten efter pandemin kommer att se ut. Vissa saker kommer att vara som förut. Andra faktorer förändras.

Vad innebär detta för Kommuninvest? Vad är nytt? Vilken potential finns det i användningen av digitala verktyg och arbetssätt? Hur kan Kommuninvest bäst stötta finansieringen av välfärdens investeringar med de uppdaterade förutsättningar som växer fram?

Inom Kommuninvest pågår ett arbete för att utveckla servicen och rådgivningen till kunderna. Var står detta arbete i nuläget? Hur spelar den nya normaliteten in i processen? Vad är på gång?

Panel:

Tomas Werngren, vd Kommuninvest

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning Kommuninvest

Malin, HR-chef Kommuninvest

Tid:
On 1 sept
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Finansforum är kostnadsfritt.

Välkommen!

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram