Kartlägga processer

- Skapa processkartor som inspirerar och används

Alla organisationer har nytta och glädje av att beskriva hur man arbetar, sina processer på ett enkelt, inspirerande och tydligt sätt. Processkartorna, tillsammans med övrig dokumentation, ger värdefullt stöd för medarbetarna att förstå sin roll i ett större sammanhang, vilka uppgifter de ska utföra och varför. En bra processkarta kan också
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs och hur medarbetarna bäst möter dem.


I kursen lär du dig att skapa inspirerande processkartor som hjälper din organisation att arbeta på bästa sätt, men också hur du lyckas med själva kartläggningsarbetet.

Tillfällen:

Inga Tillfällen

Information

Frågor om innehåll

Göran Persson Lingman, Goran@kef.se, 072 060 66 50

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram