KEF-dagen & Föreningsmöte 2021 (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Hur kan vi ge mer värde för pengarna, bättre kvalitet och uppfyllda vallöften? Hur vi kan förändra arbetsätt i stället för att arbeta med besparingar via osthyvel ? Och hur vi kan fokusera på både kvalitet och kostnader för att skapa maximalt värde för skattepengarna?
Allt detta och lite till får vi svar på under den inspelade konferensen från KEF-dagen! Konferensen avslutas med det årliga Föreningsmötet, där vi bland annat avslöjar vem som blir ”Årets kommunalekonom”.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Den inspelade konferensen är 3 timmar och 33 minuter och spelades in den 20 augusti 2021.

Innehåll & medverkande

Mer värde för pengarna, bättre kvalitet och uppfyllda vallöften


Christina Rapp Lundahl, civilekonom, Handelshögskolan och fd kommundirektör

Det räcker inte längre att nöja sig med ett plus på sista raden, varenda kommun i Sverige borde titta mer på hur varje krona används. När man gör det på ett mer strukturerat sätt är det inte svårt att inse att varje krona skulle kunna användas lite smartare.

Christina Rapp Lundahl har ägnat en stor del av sitt yrkesliv som chef i kommunala verksamheter och är helt säker på att det ofta går att få ut 15–20 procent mer effekt av varje insatt krona. På konferensen redovisar Christina sin syn på effektivitet. Christina ger också fem konkreta steg för att få mer pang för pengarna.

Att välja bort den gamla osthyveln:
– Ett annat sätt att jobba med ekonomiskt underskott inom kommunal socialtjänst

Siw Lidestål, social- och äldredirektör, Haninge kommun

En beskrivning av hur Haninges socialtjänst i flera år bedrivit förändringar och effektiviseringar i en kommun som växer kraftigt och där resurserna behöver räcka till fler. Det bygger på ett flerårigt perspektiv, faktaunderlag och ett arbetssätt med ständigt fokus på det som är värdeskapande, dvs stöd och insatser för de som socialtjänsten är till för.

Fokus på både kvalitet OCH kostnad - för att skapa maximalt värde för skattepengarna

Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka 2011- mars 2021

Ambitionen "Vi ska vara bäst på att vara kommun" i Nacka definieras som att vara bland de 10% bästa kvalitetsmässigt och bland de 25% mest kostnadseffektiva i alla grenar. Med en tydlig enkel ambition som mäts, följs upp och jämförs med andra tar kommunen nya framgångsrika steg. Hur gör man för att alla ska vilja vara bäst på att vara kommun varje dag?

Vad är en politiskt styrd organisation - med fokus på resultat och effektivt?

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens inom byggsektorn,
fd kommunstyrelseordförande i Järfälla och tidigare chef i Stockholm stad.

Hur får man politiska mål och visioner att genomsyra offentlig verksamhet. Hur hanteras rollfördelningen politik/profession ut i det vardagliga arbetet? Vem tar ansvar för prioritering, målstyrning, kontroll och uppföljning?

KEF:s Föreningsmöte

Ordförande Annika Hellberg hälsar välkommen till årets Föreningmöte, där vi även tillkännager vinnarna av KEF:s utmärkelser ”Årets kommunalekonom” och ”Årets insats”.

Pris

Medlem i KEF:  900 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram