KEF:s Controllerprogram 2022

Sju spännande dagar som kommer att rusta dig för framtida utmaningar!

Arrangör:

Controllerrollen är både spännande och utmanande och kräver ständig utveckling för att kunna hantera de nya utmaningar som ställs i rollen och av samhället. För att kunna säkerställa en hög och bred kompetens inom vissa nyckelområden erbjuder därför KEF ett mångsidigt och utvecklande program för controllers och ekonomer under 2022. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kunskapen och tillvarata reflektioner från kollegorna som går programmet, har vi valt att köra det live. Programmet betonar vikten av att träffas fysiskt för att kunna diskutera frågor med sina nya kollegor och skapa nya nätverk. Av detta skäl kommer programmet förläggas på en plats som stödjer möjligheter till utbyte även efter kursdagens slut.

Tillfällen:

23 mar, 2022 - 24 mar, 2022: KEF:s Controllerprogram 2022, Stockholm Boka Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, KEF, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, Tel. 0720-60 50 10,
medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram