Krets 1 – Presentation av förslagen till en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Arrangemanget genomförs av Krets 1. Under rådande pandemi kommer det att genomföras digitalt.

Tillfälle

27 sep, 2021: Krets 1 – Presentation av förslagen till en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, Distansutbildning Platser kvar, kontakta admin! Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, anne-marie.westin@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 1 vecka före kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram