Krets 4 Skånes Ekonomidagar 2018

Välkommen till intressanta dagar på Hotel & Casino Marienlyst i Helsingør

Kurstillfällen:

Inga Kurstillfällen

Kursinformation

Frågor om kursen

Henrik Heyman, henrik.heyman@malmo.se, Tfn 040‐34 10 83
Fredrik Lindahl, fredrik.lindahl@skane.se, Tfn 0768‐65 27 52

Administrativa frågor

Anne‐Marie Westin,medlem@kef.se, Tfn 0720-605010

Kursarrangör

Program

Ladda ner program

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail senast tre veckor före konferensstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png