Kunskapstest: Intern redovisning – 12 mars kl. 13.30

Motsvarar kursen “Grundkurs intern redovisning och kalkylering” hos KEF

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

 

Kursdatum:

12 mar, 2020: Kunskapstest: Intern redovisning - 12 mars kl. 13.30, Kontakta admin Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Deltagare får ett mail med inloggningsuppgifter cirka 14 dagar innan kunskapstestet.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png