Kunskapstest: Kommunal ekonomi

Arrangör:

Motsvarar kursen "Kommunal ekonomi, grundkurs" hos KEF

Här bokar du om du vill göra ett kunskapstest, som ingår i KEF:s utbildningsprogram för att bli Certifierad kommunalekonom.

 

Kurslitteratur

För detta kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Titel: Kommunal bokförings- och redovisningslag.
    Författare: Eriksson Ola, Haglund Anders, Tagesson Torbjörn.  Lund: Studentlitteratur; 2019. (186 sidor)
  • Titel: Finansiell analys av kommuner och regioner.
    Författare: Donatella Pierre, Petersson Hans, Eriksson Ola.  Senaste upplagan.
    Lund: Studentlitteratur: 2022. (ca 300 sidor)
  • Titel: Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och regioner, Författare: SKL. Finns för nedladdning.

Praktiska frågor

Kunskapstestet görs på hemmaplan med hjälp via KEF:s e-kursplatform. Du behöver inte ladda ner något program i förväg.

Efter att du anmält dig tar det någon dag innan du är upplagd i systemet, du får ett mejl när du är upplagd och sedan ytterligare ett mejl när du har blivit tilldelad kunskapstestet.

Anmälan

Boka gratis kunskapstest*

Boka med fakturering**

Pris

  Enskild/omtest
Medlem 500 :-
Icke medlem 1000 :-

* Ett kunskapstest ingår i kursavgiften och är därmed gratis.

** Gör du om ett kunskapstest använder du denna bokning, för att vi ska få dina faktureringsuppgifter.

Information

Frågor om innehåll

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

medlem@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

medlem@kef.se

Bekräftelse

Kunskapstestet görs på hemmaplan med hjälp via KEF:s e-kursplatform. Du behöver inte ladda ner något program i förväg.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram