Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Arrangör:

Motsvarar kursen: Kommunal redovisning, grundkurs

Här bokar du om du vill göra ett kunskapstest, som ingår i KEF:s utbildningsprogram för att bli Certifierad kommunalekonom.

Kurslitteratur

För denna kunskapstillfället finns följande kurslitteratur:
Författare för samtlig litteratur: Rådet för kommunal redovisning

Titel: 

  • RKR R1 Bokföring och arkivering 
  • RKR R2 Intäkter
  • RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar 
  • RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
  • RKR R5 Leasing
  • RKR R6 Nedskrivningar
  • RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser

 

Praktiska frågor

Efter att du anmält dig till ett kunskapstest tar det någon dag innan du är upplagd i systemet. Du får därefter ett mejl när du är upplagd och sedan ytterligare ett mejl när du har blivit tilldelad aktuellt kunskapstest. Kunskapstestet genomför du sedan när du själv önskar. 

Anmälan

Boka gratis kunskapstest*

Boka med fakturering**

 

Pris

Ett kunskapstest ingår i kursavgiften.
Gör du ytterligare test kostar det enligt fölande:

 Enskild/omtest
Medlem500 :-
Icke medlem1000 :-

* Ett kunskapstest ingår i kursavgiften och är därmed gratis.

** Gör du om ett kunskapstest använder du denna bokning, för att vi ska få dina faktureringsuppgifter.

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

medlem@kef.se

Bekräftelse

Efter att du anmält dig till ett kunskapstest tar det någon dag innan du är upplagd i systemet.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram