Lån för Social Hållbarhet: Hur lyfter vi de sociala investeringarna?

Kommuninvest håller på att lansera Lån för Social Hållbarhet som en ny produkt till kommuner och regioner. Under hösten testas det nya konceptet i en pilotfas där ett mindre antal kunder går före. På flera håll i Europa och världen är de sociala investeringarna på stark frammarsch. Det sociala är på väg att vid sidan av det gröna etablera sig som ett givet hållbarhetsspår. Hur ser förutsättningarna ut i Sverige?

Hur är denna nya låneprodukt tänkt att fungera? Vilka konkreta krav ställs på upplägg och genomförande? Vilka är mervärdena? Hur stark är efterfrågan? Kan de sociala investeringarna på lite sikt bli lika stora som det gröna?

 

Panel

Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor Handelshögskolan Stockholm

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest

Kursinformation

Frågor om kursen

Teknisk support

Administrativa frågor

Teknisk support

Kursarrangör

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer