Medelsförvaltning i kommuner och regioner (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. När det gäller medelsförvaltningen inom kommunal sektor finns det behov av en tydlig struktur och organisation som hanterar de risker som finns. Kommuner och regioner förväntas också ta särskild hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar.

Detta är en inspelad föreläsning från den 6 maj 2021 och är del fem av  KEF:s utbildning Finansprogrammet. Utbildningen fungerar utmärkt att ta del av även som en separat utbildning.

Utbildningen är 3 timmar och 23 minuter lång. 

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Kursinnehåll

Medelsförvaltning i kommuner och regioner ingår som den sista delen av fem i KEF:s utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet – Strategisk finansiering och medelsförvaltning. Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning.

Finansprogrammets avsnitt om medelsförvaltning i kommuner och regioner arrangeras i samarbete med Söderberg & Partners.

Det här lär du dig:

  • Vad är betryggande säkerhet?
  • Vad är god avkastning?
  • Syfte, mål och val av förvaltningsstrategi
  • Val av tillgångsslag och finansiella instrument
  • Vem gör vad: egen regi, portföljförvaltning, rådgivning etc?
  • Hållbar medelsförvaltning
  • Mäta, utvärdera och rapportera

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor, eller pensionsfrågor, i en kommun eller region.

Föreläsare

Samtliga föreläsare är medarbetare på Söderberg & Partners.

Thomas Wigren är ansvarig för den finansiella rådgivningen till institutioner. Thomas har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Riksgälden och Stockholms Stad.

Sarah Benzeguir är ansvarig för strategi och riskkontroll i det institutionella rådgivningsteamet.

Lingyi Lu är ansvarig för hållbarhetsanalys på Söderberg & Partners.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Pris

Medlem i KEF: 2 500 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 2 700 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor

Faktureringsfrågor
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram