Pensionsekonomi

Arrangör:
Form:

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Utöver låneskulden finns en annan betydande skuld som sektorn behöver hantera: pensionsskulden. Kommuner och regioner behöver göra medvetna val för att hantera sina pensionsåtaganden.

Detta är en inspelad föreläsning från den 15 april 2021 och är del fyra av  KEF:s utbildning Finansprogrammet. Utbildningen fungerar utmärkt att ta del av även som en separat utbildning.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Utbildningen är 2,47 minuter lång. 

Kursinnehåll

Pensionsekonomi ingår som del fyra av fem i KEF:s nya utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet – Strategisk finansiering och medelsförvaltning. Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning.

Finansprogrammets avsnitt om pensionsekonomi arrangeras i samarbete med KPA Pension.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen (fem halvdagar). Har du missat de första avsnitten går de att ta del av i efterhand via KEF:s e-kursportal.

Det här lär du dig:

  • Vilka pensionskostnader har en kommun/region?
  • Vilka komponenter ingår i en pensionsskuld?
  • Vilka kostnadsrisker finns i pensionssystemet?
  • Hur hanterar sektorn pensionerna?
  • Vilka möjliga strategier finns det?

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar.

Föreläsare

Sven Lannhard , chef för pensionsekonomitjänster på KPA Pension.

Pris

Medlem i KEF: 2 500 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 2 700 kronor exkl. moms.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor

Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

 

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram