Pensionsekonomins grunder med KPA Pension

Kurs hos KEF:s partner KPA

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

 

Kursdatum:

28 maj, 2020: Pensionsekonomins grunder med KPA Pension, Stockholm Boka hos KPA Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

KPA

 

KEF

Kellar Norlander, kella.norlander@kef.se

Administrativa frågor

Kursarrangör

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png