Rationell eller inte: Hur klarar finansmarknaden krisen?

Efter en inledande period av stor turbulens visade finansmarknaderna under några månader upp en påtaglig stabilitet. Till skillnad från tidigare kriser är det inte finansmarknaderna, utan snarare en covid-19-drabbad realekonomi, som är det huvudsakliga problemet. Centralbanker och regeringar har agerat aktivt, men har bistått med generellt stöd snarare än akuthjälp.

Hur ska man förstå marknadsdynamiken? Hur ska man se på fortsättningen? Vilka risker och möjligheter behöver man förstår sig på? Vad kommer hända på den nationella och internationella kreditmarknad där Kommuninvest och kommuner/regioner agerar?

 

 

Panel

Per Österholm, professor nationalekonomi Örebro Universitet

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Kursinformation

Frågor om kursen

Teknisk support

Administrativa frågor

Teknisk support

Kursarrangör

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer