Så fungerar de finansiella marknaderna (e-kurs)

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Sveriges riksbank har meddelat att reporäntan (som är noll procent) kommer att vara kvar på denna nivå under den kommande treårsperioden. För att fatta rätt beslut i olika situationer, inte minst i dagens räntemiljö, krävs en förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar.

Den här e-kursen är inspelad den 9 december 2021.

Kurslängd: 2 timmar och 50 minuter. 

Kursen arrangeras i samarbete med Örebro universitet och Kommuninvest.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Det här lär du dig:

  • Förstå riksbankens roll och funktion
  • Förstå vad som styr priset på olika finansiella produkter
  • Kunna förstå och tolka den information som finns i marknadsräntorna - vilken information ger dagens räntor och hur påverkar det skuldhanteringen?

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region.

Föreläsare 

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Pär har tidigare varit chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Pär har även varit gästforskare vid bland annat Internationella valutafonden.

Marcus Waineby, Senior förvaltare, Kommuninvest

Pris

Medlem i KEF: 2 500 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 2 700 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram