Så kan kommunen få bättre förutsättningar för analys av verksamheterna

Trots digitaliserings möjligheter omfattas en kommuns rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som tas fram innehåller sällan stöd för analys och spårbarheten till nyckeltalen är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data i rapporteringen – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten kraftfullt kan förbättras.

Kraven på rapportering är ofta höga och omfattande inom en kommun. För att få fram relevanta nyckeltal krävs att data samlas in från en rad olika källsystem som sedan oftast sammanställs manuellt i Excel. Ett tidskrävande arbete, kort sagt. Risken för dålig datakvalitet är hög, spårbarheten dålig och möjligheten att borra sig ner och förstå vad som ligger bakom siffrorna är små. Jämförbarheten över tid, mellan verksamhetens olika delar eller mellan olika projekt blir dessutom begränsad. Det manuella arbetet tar ofta stora resurser av controllerfunktionen i anspråk.

Idag finns det goda möjligheter att knyta ihop processen. Genom integration av relevanta datakällor kan data kopplas samman och nyckeltal kan beräknas med automatik.

I webinaret visar vi genom exempel hur nyckeltal och analyser kan skapas inom områden som:

  • Verksamhetsplanering
  • Internkontroll
  • Ekonomistyrning
  • Personaluppföljning
  • Uppföljning av verksamheten skola
  • Uppföljning av verksamheten Hemtjänst
  • Uppföljning av verksamheten IFO
  • Investeringsprojektuppföljning

Vi visar hur arbetet med att sammanställa nyckeltal och data i periodiska rapporter, som distribueras i organisationen, kan digitaliseras. Med en effektiv rapportering, som ger ökad spårbarhet, skapas bättre förutsättningar för analys och framåtblick.

Talare

Jonas Leisvik, produktexpert, Hypergene
Torbjörn Frank, säljansvarig offentlig sektor, Hypergene

Tid och plats

Tid: 25 mars kl 08.30 - 09.15
Plats: Vid din dator – vi använder Zoom för webinar

Webinaret är kostnadsfritt.

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Isabella Johansson, isabella.johansson@hypergene.se eller 070- 784 51 23

Bekräftelse

Bekräftelse skickas ut efter anmälan. Du får även ett mail med information om uppkoppling till webinariet.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram