Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken (e-kurs)

Arrangör:
Form:

– Äga eller hyra verksamhetslokaler

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Även om räntenivåerna är låga i dagsläget, och kanske även under de närmast kommande åren, så kommer kostnaderna för lånen högst troligt att öka på sikt. Bör kommuner och regioner finansiera alla investeringar på egen hand eller är det ett klokt alternativ att hyra en del av sina verksamhetsfastigheter?

Kursen spelades in den 28 januari 2022. 

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Innehåll

Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler ingår som del två av fem i KEF:s utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet – Strategisk finansiering och medelsförvaltning.
Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler arrangeras i samarbete med Kommuninvest. Det finns även möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen (fem halvdagar). Se Finansprogrammet »

Det här lär du dig:

  • Förstå riskerna i skuldförvaltningen och hur de kan hanteras
  • Kunna räkna på skuldförvaltningens totala kostnader
  • Koncernsamordnad finansförvaltning
  • Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör - hur ska man tänka och räkna på området? Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra?

Föreläsare 

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och finansrådgivare på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Patrik Stenman är finansrådgivare på Kommuninvest. Patrik har tidigare erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat med utlåning och fastighetsvärdering på bank samt haft olika roller inom finansfunktionen på fastighetsbolag.

Emelie Värja är forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Emelie utsågs till Årets Kommunalekonom 2020.

Kursledare är Niklas Anemo, kanslichef på KEF.

Pris

Medlem i KEF: 2 500 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 2 700 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor
Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se
Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram