Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken

Arrangör:
Form:

– Äga eller hyra verksamhetslokaler

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Även om räntenivåerna är låga i dagsläget, och kanske även under de närmaste åren, så kommer kostnaderna för lånen högst troligt att öka på sikt. Bör kommuner och regioner finansiera alla investeringar på egen hand eller är det ett klokt alternativ att hyra en del av sina verksamhetsfastigheter?

Föreläsningen spelades in den 29 januari 2021 och är del två av  KEF:s utbildning Finansprogrammet. 

Inom Finansprogrammet går vi igenom de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning.  

Det finns  fortfarande  möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen (fem halvdagar), läs mer på kef.se/finansprogrammet.

“Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler” arrangeras i samarbete med Kommuninvest och Hemsö Fastighets AB. 

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Det här lär du dig: 

  • Förstå hur finansverksamheten i kommunkoncernen kan styras
  • Förstå skuldportföljens uppbyggnad i förhållande till kommunkoncernens förutsättningar. 
  • Förstå riskerna i skuldförvaltningen och hur de kan hanteras
  • Hur skapar Hemsö Fastighets AB kund- och samhällsnytta? Vad är affärsidén och hur ser strategierna ut?

För vem passar kursen? 

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region. 
 

Föreläsare 

Björn Söderlundh är utlåningschef på Kommuninvest. Björn har tidigare varit ekonomidirektör och finansdirektör i kommunal och privat sektor. 

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och kundansvarig på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef. 

Rutger Källen är vice VD och CFO på Hemsö där han tidigare även varit finanschef.

Pris

Medlem i KEF: 2 500 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 2 700 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor
Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se
Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram