Sociala investeringar: Hur kan bostadsbolag lyfta utsatta lokalmiljöer?

Det finns ett stort antal socialt utsatta lokalmiljöer i Sverige. Problematiken har blivit särskilt uppmärksammad sedan Polisen 2015 skapade en lista över utsatta och särskilt utsatta områden.

I arbetet för att lyfta sådana områden kan bostadsbolagen spela en central roll. Ett bostadsbolag har tillgång till verktyg av olika slag – alltifrån renoveringar och nybyggen till trygghets- och sysselsättningssatsningar. Frågan är snarast hur verktygslådan kan användas på bästa sätt.

Hur ser de boende i utsatta områden på sin situation och vad som bör göras? Vad säger erfarenheterna så långt om vad bostadsbolag behöver göra för att lyckas? Hur ser möjligheterna och begränsningarna ut – och vilka är nycklarna till framgång?

Tapio Salonen, professor i socialt arbete Malmö universitet

Lena Liljendahl, expert boendefrågor Sveriges Allmännytta

Anton Berg, utvecklingsledare social hållbarhet Uppsala kommun, ledamot i Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet

Tid:
On 20 okt
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram