Stratsysdagen seminariepass - Så skapar du faktiskt mervärde ur den interna styrningen och kontrollen

Det här är ett seminariepass som gick att ta del av på Stratsysdagen 2020 DIGITAL.

Riskhantering, Internkontroll och Revision är sällan de mest populära aktiviteterna i en verksamhet, men med en tydlig målbild och struktur kan intern styrning och kontroll (ISK) skapa mervärde! Vi tittar närmare på de olika delarna som behöver vara på plats – från informerat beslutsfattande till oberoende revision – och hur de bör hänga ihop. Vi diskuterar även hur man behåller kontrollen i krislägen genom beredskapsplanering.  Ett högst aktuellt ämne där vi kommer fokusera lite närmare på risk- och sårbarhetsanalyser.

 

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram