Styrning och innovation i Helsingborgs Stad – kultur, struktur och förmågor (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Hur jobbar Helsingborgs stad med styrning och innovation? Vad är det som avgör hur framgångsrika vi blir i att ta oss an framtidens utmaningar?

Detta är en föreläsning från Controllerdagen, den 16 mars 2021. 
Kursen är 47 minuter. 

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Föreläsare 

Ann-Marie Ståhlgren och Lisa Olsson, Helsingborgs stad.
Ann-Marie arbetar som enhetschef inom ekonomi och styrning där hon tillsammans med sitt team stödjer och stärker stadens styrning för chefer, stödfunktioner och förtroendevalda.
Lisa är stadens innovationschef och arbetar med att stötta stadens förvaltningar och bolag i att bygga kontinuerlig innovationskraft.

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram