Tillitsbaserad styrning (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Om behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. Vi får här ta del av Söderhamns kommuns arbete med tillitsbaserad styrning. Vi får en beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Du får med dig exempel på hur du kan utveckla styrningen mot mer tillit. 

Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020.

Kurslängd: 40 minuter.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Föreläsare

Robert Blank, kvalitetsutvecklare, Söderhamns kommun.

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram