Tolka finansiella nyckeltal

Vill du öka din kunskap om vilka finansiella nyckeltal vi använder i kommunsektorn för att analysera en kommuns eller regions finansiella ställning och utveckling. Vilka fallgropar finns? Vilka nivåer på nyckeltalen kan kopplas till god ekonomisk hushållning? Hur undviker man att använda för många nyckeltal. Vilka nyckeltal skall man i så fall prioritera? Föreläsning syftar till att utbilda och inspirera kommuner och landsting med att jobba aktivare med finansiella nyckeltal i den finansiella analysen.

Kurstillfällen:

9 dec, 2021: Tolka finansiella nyckeltal, Distansutbildning Boka Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Hans Petersson, 0725-052928, hans.petersson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl 8-12)

Medlem@kef.se  

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas senast två dagar innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram