Tuffare krav på grön finansiering: Hur ska kommunsektorn hantera EU-taxonomin?

Kommuninvest tilldelades i våras Miljömålspriset 2021 för att med ”mod och tempo” ha utvecklat det framgångsrika programmet för grön finansiering. Drivkraften i programmet, som lämnar ett viktigt bidrag vad gäller miljömålet begränsad klimatpåverkan, är ett urstarkt hållbarhetsarbete inom kommunsektorn.

Frågan är nu hur programmet, utifrån detta hållbarhetsarbete, ska utvecklas vidare. I det europeiska och globala perspektivet finns det en kraftfull dynamik för den gröna finansieringen. Marknadsvolymerna växer på bred front och i rask takt. Samtidigt höjs kravnivåerna steg för steg – både av engagerade investerare och genom regulatoriska initiativ. En helt central process i nuvarande skede är att den nya EU-taxonomin, med detaljerade kriterier för vad som ska betraktas som hållbart, ska omsättas i praktiken.

Vilka nya möjligheter och utmaningar skapar dessa trender för hållbarhetsarbetet inom kommunsektorn? Vad kan och bör göras i närtid och på lite sikt? Hur bör Kommuninvests gröna finansieringsprogram anpassas till EU-taxonomin? 

Panel:

Kent Eriksson, professor institutionen för fastigheter och byggande KTH, föreståndare Sustainable Finance Lab

Marie Baumgarts, Head of Sustainability Regulatory Affairs and Sustainability Office, Group Sustainable Banking, SEB Group

Andreas Hagnell, handläggare/expert miljö och energi SKR, ledamot Kommuninvests Miljökommitté

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest

Tid:
On 15 sept
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram