Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag hur man utvecklar sin kommun eller regions årsredovisning och delårsrapport. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som arbetar med att utveckla och producera dessa produkter.

 

Kurstillfällen:

Inga Kurstillfällen

Kursinformation

Frågor om kursen

Hans Petersson, 072-505 29 28,
hans.petersson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer