Utvecklingsprogram för ekonomichefer

Framtidens ekonomichef är en strategisk ledare med förmåga att lyfta blicken, kunna ge kreativa lösningar på viktiga frågor samt kunna utforska nya möjligheter. Framtiden ställer mycket höga krav på att snabbt kunna leverera information och beslutsunderlag, vilket kräver att du måste vara både verksamhetsnära och kommunikativ i ditt ledarskap.

Förutom att ha erfarenheter och kunskaper från ett ekonomistyrningsperspektiv, kommer det dessutom vara än viktigare att satsa på utveckling inom chefs- och ledarskapsperspektivet. Att vilja och kunna leda andra människor, värdesätts lika högt som din erfarenhet som ekonom.

Hela programmet är uppdelat på fyra block/träffar och omfattar totalt nio och en halv dag.

 

Kursinnehåll – Utvecklingsprogram för ekonomichefer (pdf)

 

Programmet beräknas starta senhösten/vintern 2020 och pågå under ett år framåt.

Kursen öppnas inom kort för bokning!

 

Kurstillfällen:

Inga Kurstillfällen

 

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Ingela Karlsson
070-381 48 50
ingela.karlsson@kef.se

Roland Svensson
072-065 00 57
roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png