Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering

Kommunalekonomernas förening inbjuder till två dagars utbildning 15-16 juni kring hur man utvecklar och uppdaterar sin kommun eller landstings årsredovisning och delårsrapport med hänsyn till den nya kommunala redovisningslagstiftningen som infördes 2019. Utbildningen vänder sig till ekonomer som arbetar med att utveckla årsredovisningen och delårsrapporten.

Kurstillfällen:

Inga Tillfällen

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram