Kommunal ekonomi för verksamhetschefer

I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att chefer på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar.

Kurstillfällen

22 mar, 2022: Kommunal ekonomi för verksamhetschefer, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram