Redovisning av finansiell leasing för sakkunniga revisorer

Vi går igenom vad som kännetecknar en finansiell respektive operationell leasing. Vilka parametrar påverkar beräkningen av en finansiell lease? Praktisk genomgång hur du ska redovisa och beräkna kommunens leasingavtal samt hur de olika parametrarna kan bedömas. Erfarenheter av praktiska metoder, revisionsfrågor och revisionsbedömningar rörande leasing. Dagen avslutas med att diskussion om hur revisionen ska gå vidare utifrån de regler som gäller.

Tillfällen:

Inga Tillfällen

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram