Hypergenes modul för effektiv Målstyrning

Forskning visar att 90 procent av alla organisationer misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller har tillgång till strategin eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter – något som Hypergene Målstyrning förändrar i grunden.

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan anpassas till de styrmodeller som används i just din organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas strategiska initiativ samman med målområden och aktiviteter.

Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten. Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar.

För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för delar av organisationen. Samma sak gäller för enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i verksamheten.

I det här webbinaret-on-demand på 12 minuter får du en övergripande bild av Hypergenes modul för Målstyrning.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram