Digitala bokslutsspecifikationer

– slut på manuellt arbete i Huddinge

Dagens seminarium ger dig som arbetar med bokslutsspecifikationer ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med bokslutsspecifikationer. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt eget arbete. Seminariet är ingen kurs utan ett seminarium där vi får ta del av hur Huddinge digitaliserat en rutin som tidigare krävde mycket manuellt arbete.

Tillfällen

Inga TillfällenPartners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram