Avstämning balanskonto – i praktiken

Utbildningen ger kunskaper om hur din kommun kan stämma av olika balanskonton. Det finns många balanskonton som kan stämmas av på olika sätt. Vi kommer att fokusera på balanskonto för kundfordringar, leverantörsskuld, in-/utbetalningar samt vilka anvisningar och rutiner kommun kan ha, för att få en stabil ekonomiadministration. Utbildningen är generell och inte anpassad till något speciellt ekonomisystem.

Tillfälle:

18 nov, 2022: Avstämning balanskonto – i praktiken, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram