Skolekonomidagarna (e-kurs)

Skolekonomidagarna belyser ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör utbildningsområdet. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor.

Detta är en inspelning från våren 2022. Total längd på e-kursen: 9 timmar.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har åtkomst till kursen i 12 månader.

Innehåll

Aktuellt från SKR inom utbildningsområdet

Mona Fridell från SKR redovisar och diskuterar aktuella ämnen och frågeställningar inom utbildningsområdet, bland annat förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Väsentliga punkter i vårpropositionen tas upp, liksom eventuella nyheter om bidragen till enskilda huvudmän.

Resursfördelningsmodell – friskolebidrag i Härryda kommun

Härryda kommun har under de senaste åren kontinuerligt arbetat med att utveckla sin styrning och uppföljning inom utbildning. Vi får lyssna till ekonom Sofia Wallén Claesson som berättar om hur Härryda kommun kopplar ihop budgetprocess, friskolebidrag och RS. Hon går också på djupet med lokalkostnadsbidrag till fristående för- och grundskola, ett område som blivit alltmer aktuellt på senare år.

Årets skolkommun

Lärarförbundet har under 20 år delat ut utmärkelsen ”Årets skolkommun”, men har nu bestämt sig för att det är dags att lägga ned. Vi lyssnar på Johan Ernestam som berättar om utmärkelsen och dess utveckling, samt vad man anser utmärker en bra skolkommun.

Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning Power Query är ett måste att känna till för ekonomen? Göran Lingman Persson från KEF ger oss en introduktion till verktyget och exempel på användningsområden.

Öppna jämförelser i grundskola och gymnasieskola

De senaste åren har SKR gjort flera förändringar i ”öppna jämförelser” i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar SKR ännu ett steg på den vägen. Den senaste förändringen av var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i regionen och riket. Vi får lyssna till Stefan Melén och Karin Darin från SKR som beskriver arbetet med öppna jämförelser.

Skolekonomi - Varför är det så svårt? Saknas verkligen resurser för att driva skolan?

Svenska skolor brottas ofta med ekonomiskt underskott och uttrycker dessutom att de ändå har allt för lite resurser att tillgå.
Stämmer resursbristen eller finns det bara ett behov av att synliggöra skolorganisationen. Hur kan huvudman stödja rektor som sällan är ekonomiutbildad, i att planera sin verksamhet mot balanserad budget och dessutom uppleva att man har tillräckligt med resurser för att utföra undervisningen. Vi visar några knep för det! Vi får lyssna till Ulrika Munkby, Produktspecialist Resursplanering Stratsys och Ola Johansson, Senior Konsult Stratsys.

Aktuella frågor inom ekonomistyrning och redovisning

Vad händer inom redovisningen av intäkter och materiella anläggningstillgångar? Hur påverkar det utbildningsområdet? Föreläsare är Hans Petersson och Göran Andersson från KEF .

Erfarenhetsutbyte

Vad har jag lärt mig av pandemin och hur har det förändrat mitt dagliga arbete. Vi samtalar i grupper och delar med oss av erfarenheter.

Föreläsare

Föreläsare på årets skolekonomidagar är:

  • Mona Fridell från SKR
  • Göran Lingman Persson från KEF
  • Sofia Wallén Claesson från Härryda kommun
  • Göran Andersson från KEF
  • Johan Ernestam från Lärarförbundet
  • Stefan Melén och Karin Darin, från SKR
  • Temadagarna leds av Hans Petersson från KE

Pris

Medlem: 5 400 kr
Icke-medlem: 6 200 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ e-kursen

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram