Framtidens ekonomroll (On demand)

Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare” i kommun, landsting och region. Det innebär att kraven och förväntningarna på ekonomrollen ökar. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs troligtvis fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning.

Kommunalekonomernas förening kommer under 2016 att arbeta med projektet ”framtidens ekonomroll”. En del i detta projekt är att Kommunalekonomerna under våren 2016 får besvara en enkät med ett antal påståenden kring framtidens ekonomroll. Därefter kommer två seminarier att genomföras där svaren i enkäten diskuteras.

Denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad Kommunalekonomerna själv anser vara relevant och troligt.

Kursansvarig

Kursledare är Roland Svensson från KEF. Roland har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn och har vid ett flertal tillfällen föreläst för ekonomer i den offentliga verksamheten. Roland har genomfört flertalet inspirationsföreläsningar och utbildningar på temat framtidens ekonomroll.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram