Kommunalt budget- och prognosarbete – hur Västerås stad utvecklade sina processer (Hypergene)

Utbildningen genomförs av KEF:s partner Hypergene

Webinar -on-demand

Om du är intresserad kan du anmäla dig längre ner. Vi mailar dig då länk till webinariet.

Västerås stad har förkortat budgetprocessen med flera månader efter att de infört Hypergene som systemstöd. I detta webinar-on-demand kan du lyssna på när budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson berättar om situationen innan Hypergene och vad de uppnått – men också om lärdomar och framgångsfaktorer längst vägen. Några av de punkter som berörs:

  • Värdet av att ha uppnått ett gemensamt system och en gemensam process
  • Hur budgetprocessen kunde kortas ner så att arbetet var klart redan i december
  • Betydelsen av att nu ha både enhetligare arbetssätt (med utrymme för flexibilitet) och enhetligare ekonomirapporter
  • Hur analys, uppföljning och kontroll av inrapporterad budget underlättas

I webinaret får du också höra om lösningen bakom Västerås stads arbete, det vill säga den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner.

Till anmälan för webinar-on-demand med Västerås stad.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram