Kartlägga processer

Alla organisationer har nytta och glädje av att beskriva hur man arbetar, sina processer på ett enkelt, inspirerande och tydligt sätt. Processkartorna, tillsammans med övrig dokumentation, ger värdefullt stöd för medarbetarna att förstå sin roll i ett större sammanhang, vilka uppgifter de ska utföra och varför. En bra processkarta kan också
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs och hur medarbetarna bäst möter dem.


I kursen lär du dig att skapa inspirerande processkartor som hjälper din organisation att arbeta på bästa sätt, men också hur du lyckas med själva kartläggningsarbetet.

Tillfällen:

22 nov, 2021: Kartlägga processer, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram