Så fungerar de finansiella marknaderna

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Sveriges riksbank har meddelat att reporäntan (som är noll procent) kommer att vara kvar på denna nivå under den kommande treårsperioden. För att fatta rätt beslut i olika situationer, inte minst i dagens räntemiljö, krävs en förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar.

Tillfälle:

9 dec, 2021: Så fungerar de finansiella marknaderna, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram