Kommunalekonomisk utjämning

Idag sker en utjämning av kommunernas inkomster och kostnader inom ramen för systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet uppfattas av många som omfattande och svårförståeligt. Nu har du möjligheterna att lära dig grunderna och få information om aktuella frågor inom området av två experter, Henrik Berggren och Emelie Värja. Under dagen kommer både bakgrunden, utvecklingen och utformningen av systemet att beröras.

Tillfälle

21 okt, 2021: Kommunalekonomisk utjämning, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram