Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer

Ekonomichefer inom kommunal sektor har en nyckelroll i bygget av framtidens välfärd. Denna roll blir än viktigare framöver eftersom både finansiering och styrning av välfärden kräver allt mer av ledarna i dagens komplexa värld där så väl osäkerheten som behovet av krishantering ökar. Även Corona med sin ”lock down” fungerar redan nu på många sätt som en framtidsaccelerator i det nya normala, inte minst teknologiskt. 

Tillfälle:

15 mar, 2022 - 17 mar, 2022: Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer, Stockholm, Sigtuna Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram