Framtidens ekonomroll

Detta föredrag bygger på de två projekt som KEF tillsammans med bland annat KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) i Lund arbetat intensivt med under 2019-2020 och där en skrift/bok var klar under våren 2020 samt ett projekt om framtidens ekonomroll. Vad vi huvudsakligen har kommit fram till genom enkätstudier och intervjuer och hur ekonomerna ser på sin roll kommer att tas upp under detta föredrag bland mycket annat.

Tillfälle:

10 feb, 2022: Framtidens ekonomroll, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram