Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Även om räntenivåerna är låga i dagsläget, och kanske även under de närmaste åren, så kommer kostnaderna för lånen högst troligt att öka på sikt. Bör kommuner och regioner finansiera alla investeringar på egen hand eller är det ett klokt alternativ att hyra en del av sina verksamhetsfastigheter?

 

Tillfälle:

28 jan, 2022: Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler, Distansutbildning Boka Läs mer...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram