Ny ekonom

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Ny ekonom 

Datum & Tid

Datum: 26 maj, 2021 - 28 maj, 2021 Tid: 10:00 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

På denna intressanta och mycket omtyckta utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen eller regionen ökar du dina kunskaper och får lära dig mer om det som är unikt med att jobba i kommunal sektor.

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Ny ekonom (pdf) 

Som ekonom kanske du deltar i utredningar som rör förändringar av den kommunala verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt som utredare, handläggare eller rutinansvarig krävs det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.

 

Du lär dig bl a följande:

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i en kommun. Vi kommer att behandla frågeställningar kring associationsrätt, offentligrättsliga regler, kommunal redovisning och ekonomiska frågor. Under dagarna kommer följande områden att behandlas,

  • Kommunallagens ekonomikapitel.
  • Kommunens ekonomistyrning.
  • Kommunal redovisning.
  • Etik i ekonomrollen.
  • Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen?
  • Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser.
  • Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, tystnadsplikt.

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era frågeställningar.

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är 
nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi men saknar utbildning för det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Kursen vänder sig till ekonomer i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

 

Föreläsare

Föreläsare är Roland Svensson, KEF med mångårig erfarenhet av den kommunala sektorn och författare till 6 böcker inom området.

Ove Axelsson har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under elva år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.

 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
23 apr, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 10 900 kr
Icke-medlem: 11 900 kr

Boka senast 8 april och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram