Krets 4 – En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner

Datum & Tid

Datum: 2 dec, 2021 Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Under 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

 

Innehåll

Krets 4 – En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner (pdf)

Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

 

Utredaren skulle bl.a:

  • föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade,
  • undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och
  • föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

 

Förslaget har nu presenterats och publicerats. Vi får under eftermiddagen lyssna på Hans Petersson från KEF och Förvaltningshögskolan och Hans Stark från SKR som redovisar och diskuterar utredningens förslag. Båda deltog som experter i utredningen.

 

Information

Sista anmälningsdag
25 nov, 2021
Pris

Medlem: 500 kronor

Icke medlem: 800 kronor

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram