Ägarstyrning av kommunala bolag

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 24 maj, 2022 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Välkommen till en temadag som fokuserar på ägar- och koncernstyrning av kommunala bolag. Målgruppen för dagen är alla som arbetar med ägarstyrning av kommunala bolag. 

 

Innehåll

Kursinbjudan - Ägarstyrning av kommunala bolag, pdf

Ägarstyrning är aktuellare än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning. Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv. Aktuella områden som bl a berörs är kommunala bolag och god ekonomisk hushållning och verklig huvudman, vad innebär det? Ett utvecklande samarbete mellan kommun och bolagskoncern samt resultatutjämning och utdelning i kommunala bolag är andra ämnen som tas upp. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning. Dagen är årligen återkommande med olika innehåll vid varje tillfälle. 

 

Du lär dig följande

 

God ekonomisk hushållning i kommunala koncerner 

Som underlag till utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner så genomförde Mattias en studie om förekomsten av mål för en god ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen. Majoriteten av alla kommuners riktlinjer för god ekonomisk hushållning, budgetar för 2021 samt årsredovisningar för 2019 studerades. Vidare ingick 54 ägardirektiv från 30 kommuner i studien. Mattias gör en sammanfattning av studiens resultat.

 

”Verklig huvudman”

Lagar, regler och riktlinjer ställer höga krav på er som verksamhetsutövare. Skatteverket, Finansinspektionen, Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har på senare tid publicerat ett antal skrivelser som tydliggör kraven på egenkontroll kring de ni gör affärer med. Förutom det ni kan kontrollera själv så finns det annan yttre påverkan, t ex en pandemi samt de oönskade element som idag smugit sig in i våra legala system. Lars Fyhr berättar om sina erfarenheter. Han ger tips och lyfter frågeställningar som förhoppningsvis kan ge er vägledning när det gäller er verksamhets mål, utmaningar och risker. 

 

Ägarstyrning - Ett utvecklande samarbete mellan kommunen och bolagskoncernen

Stor del av verksamheterna i Skellefteå kommun bedrivs i aktiebolagsform, inom Skellefteå Stadshuskoncernen. Verksamheterna har olika inriktningar och omfattning med behov av olika nivå av vägledning från ägaren samtidigt som ägaren/kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt. Skellefteå kommuns koncerncontroller Ulrika Öhlund och ekonomichef Elin Söderlund Skellefteå Museum AB/Skellefteå Kulturhus AB fd redovisningschef Skellefteå bostäder/Skellefteå Industrihus beskriver hur ägarstyrningen sker med stort inslag av löpande samarbete mellan kommunledningskontoret och bolagens ledande funktioner för uppsikt, vägledning och värdeskapande aktiviteter för koncernen. 

 

Resultatutjämning och utdelning i kommunala bolag 

Göteborgs stad har samlat samtliga sina helägda kommunala bolag i bolagskoncern som benämns Göteborgs Stadshus AB. Förutom en god koncernstyrning, var ett av argumenten för att bilda bolaget, att kunna arbeta med aktieägartillskott och koncernbidrag mellan de olika bolagen i Stadshus AB. Detta är något som förekommer i många kommuner och regioner som har bildat Stadhuskoncerner för att bl.a. styra resultatutjämning och utdelning. Håkan Spjuth gör en genomgång av hur Göteborg arbetar med dessa frågor och vad det finns för fallgropar att tänka på. 

 

För vem passar kursen? 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med koncernfrågor i kommuner och regioner samt i dessa bolag. Ekonomichef, finanschef, controller, VD, styrelseledamot, kommunstyrelsen eller andra personer med intresse för ägarstyrningsfrågor. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

 

Föreläsare 

Mattias Haraldsson är ekonomie doktor och verksam vid företagsekonomiska institutionen i Lund. 

Lars Fyhr, grundare av Refero, Prifero och Verifiero. 

Ulrika Öhlund koncerncontroller Skellefteå kommun och ekonomichef Elin Söderlund Skellefteå Museum AB/Skellefteå Kulturhus AB. 

Håkan Spjuth Göteborgs stad. 

Kursansvariga och medverkande från KEF är Roland Svensson och Hans Petersson. 

 

Information

Sista anmälningsdag
17 maj, 2022
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast den 24 mars och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram