Ägarstyrning av kommunala bolag

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 9 jun, 2021 Tid: 09:45 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Välkommen till en temadag som fokuserar på ägar- och koncernstyrning av kommunala bolag. Målgruppen för dagen är alla som arbetar med ägarstyrning av kommunala bolag.

 

Innehåll

Kursinbjudan - Ägarstyrning av kommunala bolag, pdf

 

Ägarstyrning är mer aktuellt än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning. Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv.

Aktuella områden som bl a berörs är kommunala bolag på en konkurrensutsatt marknad, offentlighetsprincipen, god ekonomisk hushållning och koncerngemensam finansförvaltning. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning. Dagen är årligen återkommande med olika innehåll vid varje tillfälle.

 • Kommunala aktiebolag på en konkurrensutsatt marknad – vad innebär det?
  Offentlig upphandling, kommunal näringsverksamhet, offentlig säljverksamhet, konkurrensrätt och statsstöd.

 

 • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet – i vilka kommunala aktiebolag aktualiseras det?

 

 • God ekonomisk hushållning – dåtid, nutid och framtid.
  Sedan införandet under 1992, för snart 25 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Fr om 2019 gäller också en ny kommunal redovisningslag som påverkar diskussionen om vad som är god ekonomisk hushållning i en kommun eller en region. I detta pass diskuteras god ekonomisk hushållning ur både ett kommun, bolags och koncernperspektiv.

 

 • Nya principer för styrning av kommun- och regionägda bolag.
  SKR har tagit fram nya principer för styrning av kommun- och regionägda bolag. Dessa är avsedda som ett stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning, men även för styrelserna i bolagen. Principerna bygger på SKR:s tidigare Principer från 2006.
  Nu har principerna uppdaterats och utvecklats för att ta hänsyn till utvecklingen i kommuner och regioner och ny lagstiftning, till exempel reglerna om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt, samt kompletterat med arbetet med hållbarhetsfrågor. Vi får lyssna på representanter från SKR som lyfter fram nyheter i skriften!

 

 • Koncerngemensam finansförvaltning - Samla kompetens och resurser. Öka effektiviteten, minska sårbarhet och optimera likviditet och finansiering av investeringarna i välfärdsuppdraget.

 

Föreläsare

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Inom ramen för sin egen firma ger han regelmässigt råd och håller föreläsningar för såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag. Patrik Kastberg har även gett ut boken Kommunala aktiebolag – en handbok och skriver regelbundet artiklar för informationstjänsten JP Förvaltningsnet.

Hans Petersson från KEF. Han har studerat praxis under lång tid och medverkar i dagsläget som expert i utredningen ”En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner”.

Björn Söderlundh chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKR.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med koncernfrågor i kommuner och regioner samt i dessa bolag. Ekonomichef, finanschef, controller, VD, styrelseledamot, kommunstyrelsen eller andra personer med intresse för ägarstyrningsfrågor.

 

Information

Sista anmälningsdag
26 maj, 2019
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast den 9 april och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram