Ägarstyrning av kommunala bolag

Datum/Tid
Datum: 11 jun, 2020
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Välkommen till en temadag som fokuserar på ägar- och koncernstyrning av kommunala bolag. Målgruppen för dagen är alla som arbetar med ägarstyrning av kommunala bolag.

 

Innehåll

Ägarstyrning är aktuellare än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning. Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv. Aktuella områden bl a berörs är utformning av ägardirektiv, finansiell och verksamhetsmässig samordning. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning. Dagen är årligen återkommande med olika innehåll vid varje tillfälle.

 

Program

 

Kursinbjudan – Ägarstyrning av kommunala bolag, pdf

 

Ägarstyrning inom kommunala koncerner
Föredraget kommer att behandla ägarstyrning inom kommunala koncerner, möjligheter och utmaningar. Innehållet baseras på en studie av kommunala koncernstrukturer och styrdokument hos alla skånska kommuner. Studien genomfördes 2019 inom ramen för KEFU vid Ekonomihögskolan i Lund.

Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

 

Behöver kommuner ha en aktiv bolagsstyrning?

Nyheter och trender inom bolagsstyrning redovisas och diskuteras. VI får höra hur de påverkar kommunerna som ägare, bolagsstyrelsernas arbetssätt och rapportering till ägarna. En vägledning för hur den moderne ägaren arbetar ges och utmaningar i bolagsstyrningen diskuteras.

Helena Sjöholm och Göran Sjöholm, Direndi AB

 

Hur styrs Sveriges största kommunala koncernbolag?

Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs stads koncernbolag som svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Stadshus uppgift är att utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och att medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vi får ta del av hur ett sådana stor organisation styrs och följs upp. Bolaget omsätter ca 19 miljarder och har en balansomslutning på 72 miljarder

Företrädare för Göteborgs stadshus AB

 

Bolagsstyrning i Region Sörmland

Hur har Regionen organiserat bolagsstyrningen, formellt och informellt? Utmaningar och möjligheter med bolagsform jämfört med förvaltningsform i regional verksamhet. Vad händer i verksamheter som bolagiseras och vilka intressen styr?

Tony Engström, Region Sörmland

 

Avslutande diskussion 

Roland Svensson samt Hans Petersson, KEF.

 

Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast den 10 april och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

4 jun, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Ägarstyrning av kommunala bolag

Aktuella kurser

Senaste Nyheterna

Sök innehåll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer