Agenda 2030 för ekonomer (Serkon)

Form: Serkon

Datum & Tid

Datum: 19 apr, 2021 Tid: 08:30 - 10:00


Genomförs i samarbete med KEF:s partner Serkon

Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur agendan kan användas. Agenda 2030 för ekonomer riktar sig till dig som bättre vill få en bättre förståelse av Agenda 2030 utifrån olika perspektiv. Kursen ger också en beskrivning av de mest centrala delarna ur ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med konkreta exempel på hur agendan kan integreras i den kommunala verksamheten.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, handläggare, chefer och assistenter i den kommunala sektorn.

 

 

Syfte

 • Inspirera och ge grundläggande kunskap om Agenda 2030
 • Beskriva de mest centrala delarna ur Agendan ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Ge konkreta exempel på hur Agendan kan användas för att sätta fokus på hållbar utveckling

 

Föreläsare

Josefine Eriksson, verksamhetskonsult och Agenda 2030-expert. Josefine är sociolog/beteendevetare och har erfarenhet av att projektleda och integrera Agenda 2030 från bland annat Växjö kommun och Vellinge kommun.

 

Kursinnehåll: Agenda 2030 för ekonomer (pdf)

 

Innehåll

 • Vad är Agenda 2030?
  Här går vi igenom grundläggande fakta om Agendan, bakgrund och kort om framtagandet samt hur Agenda 2030 utmärker sig jämfört med tidigare hållbarhetsmål.

 

 • Vilka mål i Agendan kopplas till ekonomi?
  Beskrivning och fördjupning i de mål i Agenda 2030 som är särskilt riktade på ekonomi (mål 8, 9, 10 och 12). Konkretisering genom exempel på nationell och lokal nivå.

 

 • Agenda 2030 i kommuner
  Genomgång av hur Agenda 2030 och hållbar utveckling på flera sätt är nödvändigt och viktigt för kommuner utifrån samhällsutvecklingen. God ekonomisk hushållning, effektivitet samt resliens och motståndskraftighet.Genomgång hur Agendan kan gå från global nivå till nationell och lokal nivå och vilka olika angreppssätt som kommuner har valt för att integrera Agenda 2030. Exempel kan vara hur Agenda 2030 integreras styrmodeller och styrande dokument. Samlade erfarenheter från Växjö och Vellinge kommuner.

 

 • Statsbidragsportalen och Agenda 2030
  Konkret exempel hur målen i Agenda 2030 kan användas för att kategorisera och hjälpa oss att se hur kopplingen till dem ser ut. Statsbidragsportalens bidrag och hur dessa kan kopplas till olika mål i Agenda 2030.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
12 apr, 2021
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem:  1 195kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram