Agenda 2030 – så lyckas du!

Form: KEF
Mer information: Agenda 2030 – så lyckas du! 

Datum & Tid

Datum: 15 dec, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

 

Kursinnehåll: Agenda 2030 – så lyckas du! (pdf)

 

Innehåll

Hur går det att komma igång med Agenda 2030 arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt? Vi kommer under dagen ge konkreta exempel på hur du kan komma igång. Vi kommer också att titta på hur ett systemstöd skapar nytta och kan fungera som en språngbräda i utvecklingsprocessen av det här arbetet.

Många ekonomer och controllers jobbar med nyckeltal i olika former och vi kommer att presentera hur nyckeltalen finns i Kolada och vad som är viktigt att förstå. Till detta kommer de kommuninterna nyckeltalen som kan vara nog så viktiga på lokal nivå.

 

Kursinnehåll

  • Hur kommer kommunen igång med att jobba effektivt och systematiskt med Agenda 2030.
  • Stratsys visar hur de har tänkt med sitt system och hur deras system är uppbyggt. Utvecklingstankarna kring Agenda 2030.
  • Två kommunexempel Åmål och Lund som jobbar med Agenda 2030. De kommer dela med sig av sina erfarenheter
  • Hur ligger ni till inom Agenda 2030? Använd databasen Kolada för att se var din kommuns eller regions har sina styrkor och utmaningar. Camilla Eriksson från RKA visar hur du hittar din kommuns resultat inom Agenda 2030 och hur du gör jämförelser med andra.
  • Diskussion om Agenda 2030 går att använda i kommunallagens mening om god ekonomisk hushållning i verksamheterna.
  • Du kommer att lära dig hur du effektivt och systematiskt kan jobba med Agenda 2030
  • Vilka nationella nyckeltal som finns.
  • Lära av andra kommuner som har kommit lite längre.
  • Får möjligheter att bygga ett nätverk

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med att utveckla Agenda 2030. Är du ekonom, controller eller strateg som sammanställer nyckeltal eller på annat sätt jobbar med verksamhetsuppföljning eller nyckeltal är denna kurs relevant.

 

Stratsys, KEF-partner

Stratsys är ett av 15 företag som KEF samarbetar närmare med. Syftet med KEF-partner är att etablera nära samarbete med etablerade företag som levererar tjänster och produkter till kommuner och regioner och bidrar till att utveckla den kommunala verksamheten. Fokus i samarbetet är medlemsnyttan. Detta seminarium är ett exempel på vårt samarbete med vår KEF-partner Stratsys. Du kan läsa mera om Stratsys här på vår hemsida, klicka här.

 

Föreläsare

Erik Englund, Hållbarhetschef Stratsys. Bakgrund från hållbarhetsutbildning på SLU i Uppsala och arbetat på Stratsys i 6 år som både kundansvarig och projektledare. I rollen som hållbarhetschef ingår såväl det interna hållbarhetsarbetet som att utveckla Stratsys hållbarhetsprodukter och tjänster för deras kunder, bland annat en kommunanpassad standardprodukt för Agenda 2030.

 

Åmål kommun, Pia Carlsson och Inger Bergh. Under 2020 har Åmål kommun gjort ett intensivt arbete med att få in Agenda 2030 i sin verksamhetsstyrning och implementerade under våren Stratsys Agenda 2030-produkt för att kunna systematisera och effektivisera det arbetet. Pia och Inger kommer dela med sig av sina erfarenheter från det här arbetet och vad man bör tänka på för att komma igång.

 

Lund kommun, Anna-Karin Poussart. Lund har arbetat effektivt och framgångsrikt med ekologisk hållbarhet i stratsys sedan 2014-2015. Under hösten utvecklar de arbetet och jobbar in sin övergripande hållbarhetspolicy (Agenda 2030) samt bygger en ny gemensam styrmodell för ekologisk och social hållbarhet.

 

Camilla Eriksson arbetar på RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser - med utbildningar i databasen Kolada samt stöttar kommuner i olika analysuppdrag. Camilla har lång erfarenhet av kommunal analys och har tidigare bland annat arbetat på SKR.

 

Information

Sista anmälningsdag
1 dec, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 4 900 kr
Stratsyskund: 3 500 kr (oavsett anmälningstidpunkt)

Boka senast 25 oktober och få 700 kr i rabatt!

Om du är Stratsys-kund

Stratsyskunder: 3 500 kr oavsett när ni anmäler er. Ange i samband med din anmälan under "Övriga kommentarer" att du är Stratsys-kund.

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram